- Viser hvilket potensial norsk biotekindustri har

Oslo Cancer Cluster om Algeta-avtalen.

Foto: Scanpix
Børs

- Gårdagens avtale mellom Oslo Cancer Cluster-medlemsbedriften Algeta og Bayer, viser hvilket potensial den norske biotekindustrien som satser offensivt på utvikling av nye kreftmedisiner har, og ikke minst hvilken industri dette på sikt kan utvikle seg til å bli for Norge, sier lederne for Oslo Cancer Cluster (OCC), adm direktør Bjarte Reve og styreleder Jonas Einarsson, som også er adm direktør i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse.Algeta er basert på forskning nettopp fra Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo, og viser med styrke at det er fullt mulig å utvikle bioteknologiske selskaper i Oslo som kan nå ut på verdensmarkedet.Reve og Einarsson er akkurat nå på en historisk kreft-kongress i Toulouse i Frankrike, sammen med de ledende norske biotekselskapene og våre kreftforskere, der OCC og den franske søsterorganisasjon Cancer-Bio-Santê i Toulouse, er arrangører. Som de to eneste cancer clusters i Europa har de samlet 350 delegater - biotekselskaper, kreftforskere og investorer fra 22 land verden over.Hele hensikten med "The first Gathering of the oncology community", er å føre kreftforskere, biotekselskaper og investorer sammen, for å identifisere og materialisere morgendagens kreftmedisiner, slik at nye avtaler kan inngås som den historiske 4,8 milliarder-avtalen norske Algeta kunne presentere i dag.Mike Ward, senior editor i det anerkjente amerikanske biotektidsskrifet "BioCentury", sier i en kommentar fra Toulouse, der han også deltar, at Algeta-avtalen viser hvilken kraft det ligger i både OCC og norsk kreftforskning.- Norske kreftforskere er verdensledende innenfor viktige områder, og vi er inne i veldig spennende tider nå, noe som gjelder hele den norske kreftsfæren og vårt arbeid innenfor OCC, som en innovasjons- og utviklingsarena for norske kreftforskere og biotekindustrien.- Algeta er en av våre 50 medlemsbedrifter, det er vi selvsagt veldig stolte av, og det er flere særdeles interessante prosjekter i pipelinen, også hos flere av våre andre biotek-medlemmer. Med de politiske signalene vi har fått om en offensiv satsing på kreftforskning og biotekindustrien i Norge, er det inspirerende å arbeide i den norske kreftsfæren for tiden, fastslår Bjarte Reve og Jonas Einarsson i Oslo Cancer Cluster.

Nyheter
Børs