Banker får fusjonere på Vestlandet

Sparebanken Møre får fusjonere med en annen sparebank. Det samme gjør Sparebanken Vest. (Oppdatert)

Ålesund By - Foto: Frode Inge Helland - Creative Commons
Børs

Finansdepartementet har gitt tillatelse til at Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank slår seg sammen. Sparebanken Møre er overtakende bank. Det er samtidig gitt tillatelse til avvikling av Tingvoll Sparebank og opprettelse av Sparebankstiftelsen Tingvoll, heter det i en børsmelding.Det er også blitt kjent at Sauda Sparebank og Sparebanken Vest får slå seg sammen, med Sparebanken Vest som overtakende bank.Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen 1. november 2009.

Nyheter
Børs