I dagens morgenrapport fra Investtech får Jinhui Shipping en kjøpsanbefaling mens SeaBird Exploration får en svak kjøpsanbefaling på middels lang sikt. Austevoll Seafood må derimot nøye seg med en salgsanbefaling.- Jinhui ligger i en fin, stigende trend, og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har nylig brutt motstanden ved ca. 18 kroner, og dette nivået danner nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake. Det er noe kortsiktig motstand ved ca. 19,60 kroner, deretter lite før ved 50-60 kroner, der aksjen lå i fjor sommer. Gjennomsnittlig kursendring pr måned er 47 prosent, så risikoen er meget høy. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- SBX har steget kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 2,50 kroner for en måned siden. På kort sikt er oppsiden tatt ut og det er motstand ved 3,70 - 4,24 kroner. Etablerte noteringer over dette nivået vil være et nytt kjøpssignal. Aksjen har meget høy volatilitet, og det er støtte først ved 2,50 kroner, så risikoen er meget høy. Kort sikt: Watch. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier analytikeren.- Austevoll Seafood har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har støtte ved ca. 32,00 kroner og noteringer nær dette nivået vil være en god kjøpsanledning. På oppsiden er det motstand ved ca. 37.50 kroner, som kan bremse oppgangen på kort sikt. Kort sikt: Watch. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, avslutter Taugbøl.