Analytiker: Kjøp og selg

Analytiker snakker om kurstriggere, attraktiv aksje, fest og kurs som nærmer seg toppen.

Stig Myrseth
Børs

I dagens rapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Photocure (49,00) - eksklusiv utbytte, men likefullt attraktiv. Photocure ble i går handlet eksklusiv det ekstraordinære utbyttet på fire kroner per aksje. På tross av dette ser vi flere andre triggere fremover som kan gjøre aksjen interessant. Den viktigste av dem er kommersialiseringen av Hexvix i USA. Hexvix brukes til deteksjon av blærekreft og er allerede i salg i Europa. Vårt 6-måneders kursmål er på 60, noe som indikerer at oppsiden er rundt 26 prosent i Photocure. Det er nok til å forsvare en kjøpsanbefaling.• Golden Ocean (9,91) - bulkratene og aksjekursen nær toppen. Sterk kinesisk import av kull og jernmalm har ført til fest i bulkmarkedet i høst. Vi tviler imidlertid på at den rådende styrken er kommet for å bli. Futuresmarkedet tilsier at bulkratene vil falle syv prosent i desember og deretter 20-30 prosent i første kvartal. Vi anslår verdijustert egenkapital til 10 kroner per aksje. De negative markedsutsiktene med tilhørende fare for fall i skipsverdiene gjør likevel at vi setter et kursmål på 8,50. Fremover venter vi at aksjekursen vil fortsette å følge bulkratene. Ettersom disse antas å falle, anbefaler vi salg av Golden Ocean.

Nyheter
Børs