Denne uken foretar ikke analytikerne i Agilis Securities noen endringer i ukeporteføljen. Det betyr at følgende aksjer får en kjøpsanbefaling:• Aker• Statoil• Yara• Marine Harvest• Opera Software