Crew skriver i en børsmelding at selskapet ønsker å flytte siste 20 prosent av de resterende obligasjonslånee i ett nytt obligasjonslån med forfall 30. september 2012.Selskapet ønsker at Intex Resources konverterer lån for 9,8 millioner dollar til aksjer.Crew ber om at kreditorene ikke erklærer brudd på lånebetingelsene før de har fått stemt for restruktureringsforslaget.