Meglerhuset UBS nedjuster sitt anslag for lakseprisen i Norge fra 32 til 30 kroner, melder TDN Finans. I tillegg har meglerhuset nedjustert anslaget for andre regioner.Videre - som følge av justeringen - er estimatene og kursmålene i oppdrettsselskapene også kommet ned. Marine Harvest nedgraderes fra kjøp til nøytral. Kursmålet nedjusteres fra 5,50 til 4,50 kroner.Ifølge nyhetsbyrået har meglerhuset også en nøytralanbefaling på Cermaq, men er positive til Lerøy Seafood Group, Salmar og Austevoll Seafood. Kursmålet på Cermaq oppjusteres fra 48 til 58 kroner.