DnB NOR Markets bytter ut to av aksjene i sin ukeportefølje:"Vi tar inn TGS Nopec og RCL. TGS Nopec er godt posisjonert for oppgang i seismikk-markedet, samtidig som multiplene fremdeles er relativt lave. RCL har falt tilbake etter at vi tok aksjen ut sist, og vi synes dette er en god anledning til å ta aksjen inn igjen. De fundamentale forholdene er fortsatt i bedring for selskapet. Orkla går ut fordi det ikke er tilstrekkelig momentum i aksjen", heter det. Også PGS går utMeglerhusets portefølje steg 1,9 prosent i uken som gikk, mot OSEBX opp 3,4%. Akkumulert for året har porteføljen gitt 76,9 prosent, mot 44,5 prosent for OSEBX.
Ukens anbefalte aksjeportefølje
  • Sparebank ØstSparebank Øst
  • AlgetaAlgeta
  • TelenorTelenor
  • TandbergTandberg
  • StatoilStatoil
  • TGSTGS
  • RCLRCL