Selskapet Eitzen Chemical meldte tirsdag kveld at de nå har gjennomført en emisjon på 515 millioner kroner, der emisjonskursen er satt til 1,25 kroner.Dette tilsvarer rundt 125 millioner dollar.Aksjen ble tirsdag sist omsatt for 1,83 kroner, og emisjonskursen er dermed snaue 32 prosent under sist omsatte.Selskapet har tidligere uttalt at de planla tegning for mellom 100 og 130 millioner dollar i emisjonen.Selskapet meldte tirsdag at de hadde mottatt tegning på over 100 millioner dollar.