Ifølge en melding har Geir Synnevåg gjennom selskapet Skarven AS kjøpt 2000 aksjer i Grieg Seafood ASA til kroner 10 pr. aksje.Etter dette kjøpet eier Synnevåg gjennom selskapet Skarven AS 22.000 aksjer i Grieg Seafood.