I dagens rapport fra Nordea ber Ole Håkon Eek-Nielsen leserne følge med på utviklingen i industriproduksjon i euroområdet. Tallene slippes senere i dag.-I dag publiseres industriproduksjon i euroområdet for september. Denne vil gi en god pekepinn på BNP-veksten for 3.kvartal som publiseres i morgen. Vi venter en månedlig økning på 0,6 prosent mot 0,9 prosent i august. Vårt anslag er høyere enn konsensus på 0,4 prosent. En grunn til anslaget vårt er den veldig høye tyske produksjonen i september, sier Eek-Nielsen.-Dersom våre forventninger stemmer vil industriproduksjonen for hele 3.kvartal stige med rundt 2 prosent kvartal til kvartal. Normalt sett svarer dette til en BNP-vekst i euroområdet på omtrent 1 prosent. Dermed støtter dette vårt anslag på BNP-veksten på 0,9 prosent, avslutter Eek-Nielsen.