Schibsted melder om et resultat etter skatt på 188 millioner kroner i 3. kvartal 2009, mot 25 millioner kroner i samme periode året før.Driftsresultatet på 305 millioner kroner ser ut til å være det beste i 3. kvartal noensinne.
Resultatet før skatt ble 250 millioner kroner, sammenlignet med 46 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa, ifølge TDN Finans, et resultat før skatt på 36 millioner kroner.Driftsresultatet ble 305 millioner kroner, mot 172 millioner kroner året før. Her ga lønnsomhetsprogrammet trolig større effekt enn det analytikerne hadde regnet med, for forventingene tilsa et resultat på 101 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 3.264 millioner kroner, sammenlignet med 2.960 millioner kroner i 3. kvartal 2008. Analytikernes forventninger lå her på 3.172 millioner kroner. Selskapet har i de første ni månedene av 2009 hatt en kontantstrøm fra drift på 1.150 millioner kroner, ned fra 1.652 millioner kroner i samme periode i fjor.- Resultatforbedringen kommer som følge av betydelig effekt fra konsernets lønnsomhetsprogram og fortsatt vekst på internett, heter det blant annet i rapporten.Schibsteds lønnsomhetsprogram skal ha en effekt 1 milliard kroner i 2009. Programmet er i rute, og hadde i 3. kvartal en effekt på 300 millioner kroner sammenlignet med 3. kvartal 2008.Totalt har lønnsomhetsprogrammet hatt en effekt på 700 millioner effekt så langt i 2009. Programmet har resultert i antall ansatte er redusert med 650 i de ni første månedene av 2009.Schibsted fortsetter sine anstrengelser for å fokusere på kjernevirksomheten operasjoner og frigjøre kapital. Retriever ble solgt 115 millioner svenske kroner i 3. kvartal. Salgsprosesser for Schibsted Trykk eiendom i Oslo og Schibsteds eierandel i Aspiro AB er igangsatt.