Forrige uke var eksportprisen for fersk laks på kroner 27,72 per kilo, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er en oppgang på 0,8 prosent sammenlignet med uke 44 da prisen var 27,51 kroner per kilo.I forrige uke endte eksportkvantumet for fersk laks på 11.732 tonn, mot 12.408 tonn i uke 44. Dette er en nedgang på 5,4prosent.Det ble eksportert 1397 tonn frossen laks i forrige uke, og prisen var 32,85 kroner per kilo.