Oslo Axess-selskapet Thin Film Electronics ASA melder om et resultat etter skatt på -3,78 millioner kroner i 3. kvartal 2009, mot -5,09 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble identisk.Driftsresultatet ble -3,79 millioner kroner, mot -5,19 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 29 millioner kroner, sammenlignet med 348 millioner kroner i 3. kvartal 2008.Her erfra Thin Film Electronics.