Selskapet Olav Thon Eiendomsselskap melder om et resultat etter skatt på 208 millioner kroner i 3. kvartal 2009, mot -125 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 287 millioner kroner, sammenlignet med -185 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 301 millioner kroner, mot 327 millioner kroner året før.Leieinntektene beløp seg til 356 millioner kroner, sammenlignet med 361 millioner kroner i 3. kvartal 2008.- Den internasjonale konjunkturnedgangen har også preget norsk økonomi, men nedgangen er svakere enn ventet. Det er tegn til bedring på flere områder for norsk økonomi, og privatforbruket viser igjen en økende tendens, kan man blant annet lese i kvartalsrapporten.