Scanas datterselskap i Kina har tatt tre ordre for leveranse av valser og støpte stålprodukter:
  • Til EXPO2010 i Shanghai skal Scana levere støpte konstruksjoner for bygging av utstillingshaller til en verdi av 5,8 milllioner kroner.Til EXPO2010 i Shanghai skal Scana levere støpte konstruksjoner for bygging av utstillingshaller til en verdi av 5,8 milllioner kroner.
  • Pan Steel har tildelt Scana kontrakt på 6 milliner krnoer for valser til produksjon av jernbaneskinner.Pan Steel har tildelt Scana kontrakt på 6 milliner krnoer for valser til produksjon av jernbaneskinner.
  • Sichuan Southwest Stainless Steel Co., Ltd. har gitt en kontrakt på 5,8 millioner kroner for valser til et nytt stålverk.Sichuan Southwest Stainless Steel Co., Ltd. har gitt en kontrakt på 5,8 millioner kroner for valser til et nytt stålverk.
Rolf Roverud, konsernsjef i Scana Industrier ASA, er tilfreds med disse kontraktstildelingene.- Kina er et viktig marked for Scana. Vi har opparbeidet god kunnskap og en sterk konkurranseposisjon gjennom 12 års eierskap i Leshan. Vi har særlig fokus på arbeidet med å sikre internasjonal kvalitetsstandard og effektivisere produksjon i alle ledd. I kombinasjon med lave kostnader og et stort marked vil Kina være viktig for Scana i lang tid fremover, sier Roverud.