Ifølge en melding solgte konserndirektør Bjørn Magnus Kopperud i Telenor tirsdag 50.000 aksjer i Telenor til volumvektet gjennomsnittskurs på 75,44 kroner pr. aksje. Samtidig har han kjøpt 16.700 aksjer i Telenor til gjennomsnittskurs kr 75,62 kroner pr. aksje.Kopperud er etter dette i besittelse av 34.542 aksjer i Telenor (inkludert nærstående parter).Handelen er relatert til utøvelse av opsjoner 9. november 2009. Opsjonene ble tildelt 21. juni 2003 og hadde en utøvelseskurs på 26,44 kroner. De øvrige primærinnsiderne som utøvet opsjoner 9. november 2009 - Jon Fredrik Baksaas, Jan Edvard Thygesen og Ragnar Korsæth - vil beholde sine aksjer.