Arendals Fossekompani melder om et resultat etter skatt på 62,5 millioner kroner i tredje kvartal 2009, mot minus 149,5 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 81,1 millioner kroner, sammenlignet med minus 142,8 millioner kroner året før.Driftsresultatet før finansposter ble 5,7 millioner kroner, mot 46,2 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 294,8 millioner kroner, sammenlignet med 312,0 millioner kroner i tredje kvartal 2008.Selskapets kraftproduksjon sank med 11 prosent, mens kraftprisene i spotmarkedet økte med 2 prosent i forhold til året før.Redusert driftsresultat i forhold til 2008 skyldes i hovedsak svekkede resultater i datterselskapet EFD.Verdipapirporteføljens avkastning ble i tredje kvartal minus 0,5 prosent. Regnet fra årsskiftet har avkastningen vært 15,6 prosent.Det er per 30.09 realisert aksjegevinster på 101,6 millioner kroner.For kraftvirksomheten forventes alt i alt et lavere driftsresultat enn i 2008.Her er
og fra selskapet.1 ULFOSS INVEST AS 26,27% 588.3952 HAVFONN AS 26,02% 582.7163 MUST INVEST AS 25,19% 564.2494 ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 1,42% 31.7925 SVANHILD OG ARNE MUSTS FOND FOR MEDI ... 1,14% 25.495