Tommelen ned for Crew

Intex Resources avslår forslag til gjeldskonvertering i Crew.

Investor Jens Ulltveit-Moe - Foto: Scanpix
Børs

Styret i Intex Resources har i dag besluttet at selskapet ikke aksepterer gjeldskonverteringen i Crew på de foreslåtte vilkår, men ønsker å diskutere saken med de berørte parter, går det frem av en børsmelding.Intex anser det ikke som naturlig at deres fordring skal behandles på lik linje med obligasjonslånene, hvor obligasjonsholderne har vært gjennom omfattende forhandlinger med Crew.Forslaget gikk ut på at 80 prosent av Intex sin totale utestående fordring, 7.827.200 dollar, som en del av den foreslåtte gjeldsstruktureringspakken for Crew, skulle konverteres til aksjer etter kurs 0,64 kroner per aksje. Restbeløpet, 1.956.800 dollar, er foreslått omgjort til et lån med rente 7,3 prosent p.a og forfall 30. september 2012.Crew-aksjen faller 5,5 prosent til 1,55 kroner.

Nyheter
Børs