På sinser Peter Warren nærmere på hva som kan bli resultatet av myndighetenes mange stimulipakker.- Den senere tiden har det haglet inn med dårlige nyheter fra makroøkonomien i USA og andre steder. Til tross for stimulipakker stiger arbeidsledigheten og er nå på rekordnivå i USA. Handelsunderskuddet er det største på 10 år i samme landet og banker verden over har fortsatt så usikre balanser at de er redde for å gi lån. Mottoet til myndighetene verden over synes å være: "If the economy is unable to fix itself, drown it in liquidity!", sier Warren.- Det interessante er uansett det faktum at dårlige nyheter oppfattes som gode. Årsaken til dette er at dårlige økonomiske nyheter betyr at det fortsatt er akutt behov for myndighetenes stimulipakker og at disse derfor må forbli i markedet lenger. I "beste" fall kan situasjonen bli så dyster at ytterligere tiltakspakker blir nødvendige. Det vil i så fall oppfattes som ytterligere "gode" nyheter, sier Warren .- Det hele er temmelig likt med å være på fest hvor noen kommer med en ny forsyning med drikkevarer akkurat i det fornuften var i ferd med å melde seg. Alle tanker om fylleangst, depresjoner og bakrus er ved et mirakel blitt utsatt og festen når nye høyder. 2010 blir et interessant år uansett hva som skjer, avslutter Warren.