Ber meglerhus om hjelp

Fara har kontaktet Orion Securities for å få økt oppmerksomhet på Oslo Børs.

Ørjan Kirkefjord (t.h.), adm. direktør i Fara. Foto: Selskapet
Børs

Fara ASA har inngått en likviditetsgarantist avtale med Orion Securities AS for selskapets aksjer. Formålet med avtalen er å øke likviditeten i selskapets aksjer som er notert på Oslo Børs. Avtalen er i overensstemmelse med de krav som Oslo Børs stiller.Avtalen er gjeldene fra 1. januar 2010.

Nyheter
Børs