Daglig leder selger aksjer til styreleder

Stian Rustad, daglig leder i 24Seven Office, selger aksjer til styreleder Karl-Anders Grønland.

Foto: CC
Børs

ICT Group, som eies med 75 prosent av daglig leder Stian Rustad i 24SevenOffice, har solgt 101.250 aksjer til seks kroner per aksje.Kjøper er styreleder i 24Seven Office, Karl-Anders Grønland.Det er således en transaksjon som skjer mellom to primærinnsidere og transaksjonen skjer utenom børs og er inngått gjennom en egen avtale mellom partene, heter det i meldingen.Transaksjonen vil gjennomføres i løpet av tirsdag 22. desember 2009.

Nyheter
Børs