Kan REC gå til 100 kroner?

REC har steget over 30 prosent på under to måneder. Kan aksjen raskt stige 20 prosent til, for deretter å doble seg?

REC-logo og solcellepanel fra selskapet - Foto: Finansavisen
Børs

REC har steget kraftig fra bunnen på 32 kroner i starten på november. Tirsdag omsettes den lavt på 42 og høyt på 41 kroner, opp 30 prosent fra bunnen. Da er det store spørsmålet om det er mer å gå på?50 kroner innen rekkvidde?Aksjen ga kjøpssignal i 45-dagers glidende gjennomsnitt på 36 kroner. i månedsskiftet november/desember. Det varslet at aksjen kunne stige videre til neste tekniske motstand på 42 kroner. Det nivået testes nå.Bryter REC videre opp, kan det fort gi brudd på 200-dagers glidende gjennomsnitt også. Det vil i så fall åpne for videre oppgang til topplinjen i den fallende hovedtrenden på 50-nivået.Det kan være toppen for REC på mellomlang sikt, med mindre også den tekniske motstanden på dette nivået blir brutt. For skjer det kan det fort bli mer moro.Oppgang med kraftDet som også er litt interessant er at det er kraft nok i oppgangen, og mer å gå på i RSI, til at 50 kroner kan være innen rekkevidde før nyttårsrallyet er over. Aksjen begynner å nærme seg overkjøpte nivåer, men det er fremdeles mer å gå på før vi kan slå fast at aksjen er overkjøpt.Det er imidlertid avgjørende at det ikke drøyer for lenge før 42-nivået brytes, for da kan den sterke positive undertonen i RSI-chartet bli brutt. Og det skal ikke mer til enn en knekk i stigningstakten før det begynner å butte.Oppsummert

  • Aksjen ligger fremdeles i en lang fallende hovedtrend.Aksjen ligger fremdeles i en lang fallende hovedtrend.
  • RSI har såvidt brutt ned gjennom bunnlinjen i den stigende trenden. Det er litt urovekkende.RSI har såvidt brutt ned gjennom bunnlinjen i den stigende trenden. Det er litt urovekkende.
  • Skulle aksjen snu ned igjen, og bryte ned gjennom 36-nivået, er fallpotensial stort.Skulle aksjen snu ned igjen, og bryte ned gjennom 36-nivået, er fallpotensial stort.
  • Siste signal er kjøp i 45-dagers glidende gjennomsnitt.Siste signal er kjøp i 45-dagers glidende gjennomsnitt.
  • Brytes 42-nivået kan det også fort gi kjøpssignal i 200-dagers glidende gjennomsnitt. Da kommer 50 kroner innen rekkevidde.Brytes 42-nivået kan det også fort gi kjøpssignal i 200-dagers glidende gjennomsnitt. Da kommer 50 kroner innen rekkevidde.
  • 50 kroner må brytes for at den lange fallende hovedtrenden skal bli brutt.50 kroner må brytes for at den lange fallende hovedtrenden skal bli brutt.
  • Brudd på 50-nivået og topplinjen i den fallende hovedtrenden vil åpne for videre oppgan til 75 kroner.Brudd på 50-nivået og topplinjen i den fallende hovedtrenden vil åpne for videre oppgan til 75 kroner.
  • Brudd forbi 75 kroner åpner for videre oppgang til 100 kroner.Brudd forbi 75 kroner åpner for videre oppgang til 100 kroner.

Nyheter
Personlig økonomi