Powel strykes på børsen

Powel ASA forlater Oslo Børs om én måned.

Oslo Børs - Foto: Scanpix
Børs

Powel ASA har i brev av 17. desember søkt Oslo Børs om strykning av selskapets aksjer i henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4) jf. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1). Administrasjonen ved Oslo Børs fattet den 22. desember 2009 følgende vedtak:Aksjene i Powel ASA strykes fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag settes til 22. januar 2010.

Nyheter
Børs