Strengere for bankene

Basel-komiteen har godkjent de foreslåtte endringene som skal styrke den globale kapital- og likviditetsreguleringen i banksystemet.

Børs

Basel-komiteen har ifølge TDN Finans godkjent de foreslåtte endringene som skal styrke den globale kapital- og likviditetsreguleringen i banksystemet.Det blir blant annet stilt krav om høyere kjernekapitaldekning, samt en internasjonal minimumsstandard for likviditet.

Nyheter
Børs