Spetalen lyspunkt i portefølje

Øystein Stray Spetalens selskap reddet Finansavisens innsideportefølje i uken som gikk. Én aksje byttes ut . (Oppdatert)

Øystein Stray Spetalen - Foto: Finansavisen
Børs

Etter et utrolig 2009, som endte med voldsomme 218 prosent avkastning, komr Finansavisens innsideportefølje skjevt ut i 2010. Den første uken endte med et fall på 2,8 prosent. Den andre uken var porteføljen på nivå med børsen.Øystein Stray Spetalens selskap Spectrum steg hele 17,4 prosent i uken som gikk, og reddet dermed porteføljen."Vi tar inn denne ukens kursrakett Nutri Pharma og vi tar ut DOF. Selskapets største aksjonærer har jevnt og trutt handlet i store poster i egne aksjer gjennom siste del av fjoråret. Denne ukens innsidekjøp av styremedlem og hovedaksjonær Lars H. Høie til en verdi av nesten 2,8 millioner kroner er en viktig oppfølger fra selskapet. Vi tolker det dit hen at hovedaksjonæren har stor tro på oppkjøpet av Bionor Immuno vil gi resultater", skriver avisen.

Innside- Innside- porteføljen porteføljen
SelskapSelskapInnInnKj. Kj. kurs kursS.loss S.loss (85%) (85%)Forr. Forr. uke ukeSiste Siste uke ukeAvk. Avk. tot. tot.Avk. Avk. s.uke s.uke
Opera S.Opera S.20.11.0920.11.0916,7016,7014,2014,2020,6020,6019,6019,6017,4 %17,4 %-4,9 %-4,9 %
DOFDOF13.11.0913.11.0932,8032,8027,8827,8839,0039,0037,8037,8015,2 %15,2 %-3,1 %-3,1 %
RXTRXT18.12.0918.12.091,051,050,890,891,421,421,361,3629,5 %29,5 %-4,2 %-4,2 %
NorseNorse13.11.0913.11.093,493,492,972,974,794,794,504,5028,9 %28,9 %-6,1 %-6,1 %
SpectrumSpectrum08.01.1008.01.1013,2013,2011,2211,2213,2013,2015,5015,5017,4 %17,4 %17,4 %17,4 %
Ut:Ut:
DOFDOF13.11.0913.11.0932,8032,8027,8827,8839,0039,0037,6037,6014,6 %14,6 %-3,6 %-3,6 %
Differansen: Differansen:
Innsidep.Innsidep.H. H. ind. ind.DiffDiff
Siste uke Siste uke-0,6 %-0,6 %-0,6 %-0,6 %0,0 %0,0 %
Hittil i årHittil i år-3,3 %-3,3 %2,1 %2,1 %-5,4 %-5,4 %

Nyheter
Børs