Svein Gjedrem har 281 milliarder "på bok"

De internasjonale reservene i Norges Bank øker til 281 milliarder kroner.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem - Foto: Scanpix
Børs

Foreløpige tall viser at at de internasjonale reservene i Norges Bank utgjorde 281,0 milliarder kroner ved utgangen av desember 2009. Dette er en økning på 1,7 milliarder kroner i forhold til november.

Nyheter
Børs