Aker BioMarine henter halv mrd.

Aker BioMarine vil få tilført 550 millioner kroner i egenkapital fra Aker og øvrige aksjeeiere.

Kjell Inge Røkke - Foto: Finansavisen
Børs

Refinansieringsplanen innebærer at Aker overtar fordringene på Aker Ocean Harvest AS fra Aker BioMarine og at Akers netto fordring på Aker BioMarine på 473 millioner kroner vil bli konvertert til egenkapital ved en rettet emisjon.For at de øvrige aksjeeierne skal kunne opprettholde sine eierandeler, samt for å tilføre selskapet ytterligere nødvendig likviditet, er planen å gjennomføre en emisjon til samme emisjonskurs som i den rettede emisjonen mot Aker.«Emisjonskurs og endelig emisjonsbeløp er ikke fastsatt, men Arctic Securities' vurdering er at emisjonene bør gjennomføres på en kurs betydelig under dagens børskurs. Det vil være en betingelse for gjennomføring at Akers eierandel i Aker BioMarine ikke overstiger 90 prosent som følge av emisjonene», melder selskapet i en børsmelding.I refinansieringsplanen bes obligaom å forlenge obligasjonslånet som forfaller i mai 2010 i tre år, melder selskapet i forbindelse med fjerde kvartalsresultatfremleggelsen.Per 31. desember 2009 hadde Aker BioMarine en samlet gjeld til Aker på 956 millioner kroner inkludert påløpte renter. Gjelden inkluderer et konvertibelt lån, Akers andel av obligasjonslånet og 50 millioner kroner i et kortsiktig, sikret lån.

Nyheter
Børs