Analytiker: Kjøp disse aksjene

Analytiker snakker om gode kvartalstall, fristende investering, samtaler med ledelsen og oppside på mer enn 70 prosent.

Stig Myrseth
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Telenor (73,00) - børslokomotiv med fristende oppside. Telenor la i forrige uke frem tall for fjerde kvartal som var noe bedre enn ventet. Inntektene var på linje med vårt estimat, mens EBITDA kom inn høyere enn hva både vi og konsensus ventet. Det ble meldt om et utbytte på 2,50 kroner per aksje for 2009 mot konsensus på 1,59. Som en følge av gjenopptakelsen av utbyttebetalinger har vi redusert rabatten i Sum-of-the-Parts-modellen fra 20 prosent til 15 prosent. Som en konsekvens av dette øker vårt 6-måneders kursmål til 108. Opp dit er det hele 48 prosent noe som bør være mer enn nok til å forsvare en inntreden i aksjen.• Algeta (52,75) - oppside på mer enn 70 prosent. Fokuset i fase III-studien er nå på å rekruttere pasienter. Med bakgrunn i nylige samtaler med ledelsen er det vårt inntrykk at dette arbeidet går bra. Resultatet av fase III-studien vil foreligge i 2012 og vil etter alle solemerker bekrefte de positive resultatene fra tidligere studier. Vårt DCF-baserte kursmål er på 90 kroner per aksje. Ved beregning av dette har vi lagt til grunn en sannsynlighet for suksess på 65 prosent for prostatakreft og 25 prosent for brystkreft. Dette tilkjennegir at potensialet i aksjen er langt større enn 90 om Algeta lykkes fullt ut med Alpharadin.

Nyheter
Børs