Analytiker: Selg aksjen!

Aker Seafoods faller på Oslo Børs etter skuffende tall. DnB Nor Markets roper selg.

Klaus Hatlebrekke - Foto: Finansavisen
Børs

Torsdag presenterte Aker Seafood tall for 4. kvartal 2009. Aksjen faller i skrivende stund 5,03 prosent til 7,55 kroner på Oslo Børs.Les: Fortsatt rødt for Røkke-selskapSelskapet rapporterte et resultat før skatt på -51 millioner kroner - mot DnB Nor Markets' forventninger på 27 millioner kroner. Ifølge analytiker Klaus Hatlebrekke var tallene betydelig påvirket av nedskrivninger, biomasse-vurderinger og salgsgevinster.- Dersom en justerer for alle disse forholdene så leverte Aker Seafoods et EBITDA resultat på 64 millioner - mot våre forventninger på 66 millioner. Netto rentebærende gjeld var noe lavere enn vi ventet på 1.025 millioner - mot våre estimater på 1.110 millioner, sier han til HegnarOnline.På divisionsnivå leverte "harvesting" svakere underliggende tall enn ventet, mens de underliggende tallene for foredlingsaktiviteten i Frankrike og Norge leverte bedre enn ventet.- Rapporterte tall for Norge var svakere ettersom de var nødt å skrive ned verdien på varelageret med 20 millioner ettersom produktprisene var under press, sier analytikeren.Selskapet hadde en konservativ presentasjon som Hatlebrekke tror bar preg av at de ønsker å få gjennomført strukturendringer.- Resultatene og avkastningen har i lang tid vært altfor svak og dette ble synlig også i 2009. For å få til en fornuftig lønnsomhet innen denne næringen så må myndighetene tilrettelegge for økt fleksibilitet på kvotene. Dagens regime er vanskelig, sier analytikeren.Selv om 2009 og 4. kvartal var svakt så tror meglerhuset 2010 blir vesentlig bedre - spesielt innen foredlingsindustrien.- Med dagens konkurransesituasjon og priser bør de absolutt klare å tjene penger, sier Hatlebrekke.DnB Nor Markets har en salgsanbefaling på Aker Seafoods med kursmål på kroner 6,50.- Vi må gå gjennom rapporten nøye for å se om det er grunnlag til å gjøre endringer, avslutter analytikeren til HegnarOnline.

Nyheter
Børs