Bernanke-tale i fokus - kronen styrker seg

Kronen har styrket seg mot dollar, euro og pund gjennom onsdagen.

Sentralbanksjef i USA, Ben Bernanke - Foto: Scanpix
Børs

En dollar koster 5,93 kroner, en euro koster 8,12 kroner og et pund koster 9,24 kroner.På makrofronten har det onsdag vært fokus på talen til sentralbanksjef Ben Bernanke. Uttalelsene ble lagt frem klokken 16.00 av Fed, men Bernanke snakket ikke selv på grunn av snøstorm i nordlige USA.Federal Reserve kan komme til å heve diskontorentene mot bankene som et ledd i innstrammingen av pengepolitikken. Fed funds rate, den tradisjonelle styringsrenten, kan få mindre betydning sammenlignet med diskontorenten fremover.Det sier sentralbanksjef Ben Bernanke, ifølge manuskriptet til talen om sentralbankens exitstrategier.Valget av verktøy og i hvilen rekkefølge de kommer til benyttes avhenger av hvordan økonomien utvikles.Økonomien trenger likevel fortsatt mye bidrag fra pengepolitikken, mener Bernanke og henviser til de tre faktorene som Fed har trukket frem ved de siste pengepolitiske beskjedene.På et tidspunkt kommer imidlertid Fed til å behøve og begynne innstrammingen av pengepolitikken for å hindre økt inflasjonstrykk. Fed er overbevist om at de har de nødvendige verktøyene for å trekke tilbake stimulansetiltakene når tiden er inne, sier Bernanke.Sentralbanksjefen resonerer også rundt ulike metoder som Fed kan benytte seg av for å minske reservene i banksystemet.På nåværende tidspunkt venter Bernanke at Fed ikke vil selge noen av sine eierandeler, i alle fall ikke før den økonomiske innstrammingen har kommet et stykke på veien og økonomien er tydelig på et spor av varig oppgang.Underskudd på handelsbalansen i USAUnderskuddet på den amerikanske handelsbalansen var på 40,2 milliarder dollar i desember. Markedets forventninger var et underskudd på 35,8 milliarder dollar.På hjemmefronten slapp SSB KPI-tall onsdag formiddag.KPI steg med 0,2 prosent fra desember 2009 til januar 2010. Det var prisoppgang på elektrisitet inkludert nettleie som bidro mest. Fra januar 2009 til januar 2010 steg KPI med 2,5 prosent, mens KPI-JAE steg med 2,3 prosent i samme periode.Konsumprisindeksen (KPI) var 127,1 (1998=100) i januar 2010 mot 124,0 i tilsvarende måned i 2009. Det tilsvarte en tolvmånedersvekst på 2,5 prosent i januar 2010, mot 2,0 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 2,3 prosent i januar 2010, mot 2,4 prosent måneden før.Konsumprisene opp 2,5 prosent siste tolv månederKPI steg 2,5 prosent fra januar 2009 til januar 2010. De viktigste bidragene til tolvmånedersveksten kom fra betalt husleie og beregnet husleie, samt vedlikehold og reparasjon av bolig. Betalt husleie og beregnet husleie for selveierne steg med henholdsvis 2,6 og 2,5 prosent. Andre viktige faktorer bak oppgangen var prisene på drivstoff og smøremidler, som steg med 13,6 prosent de siste tolv måneder. Matvareprisene steg med 2,5 prosent i samme periode, mens prisene på tjenester tilknyttet fritid og kultur steg med 6,8 prosent.

Nyheter
Næringsliv