Giske bruker Yara som sparebøsse

Næringsministeren har stor tro på Yaras oppkjøp av amerikanske Terra Industries Inc.

Nærings- og handelsminister Trond Giske - Foto: Lise Åserud / Scanpix
Børs

Han forventer at giganten skal gi klingende mynt i statskassa i mange år.- De siste fem årene har Yara gitt 1,7 milliarder kroner i utbytte til den norske stat. Dette er en bedre investering enn å sette penger i pensjonsfondet, sier statsråd Trond Giske (Ap) til NTB.Yara har lagt inn et bud på 4,1 milliarder dollar, tilsvarende 24 milliarder kroner, for det amerikanske selskapet. Går handelen igjennom, vil dette bli et av norgeshistoriens største oppkjøp, ifølge selskapet. Ettersom staten eier mer en tredel av Yaras aksjer, sikrer dette norsk eierskap også i framtida.Emisjon I forbindelse med oppkjøpet foretar Yara en emisjon på omtrent halvparten av kjøpesummen. Staten har gitt signaler om at den kommer til å bidra med rundt 5,4 milliarder kroner med dagens valutakurs.- Dette er den største emisjonen regjeringen har bidratt til, sier Giske. Han er overbevist om at Yara kommer til å forbli et viktig norsk selskap.- Selskapet har allerede gitt staten god avkastning på sin eierandel, og vi støtter investeringer som sikrer en fortsatt god industriell utvikling av selskapet, sier han.Samtykke Han understreker at regjeringen tar forbehold om Stortingets samtykke, at emisjonsvilkårene er akseptable og markedsmessige og at det ikke kommer fram ny, vesentlig informasjon før en ekstraordinær generalforsamling.- Med en flertallsregjering skal det jo mye til at den ikke går igjennom i Stortinget. Så får vi jo se om aksjonærene i USA er tilfreds med budet, sier Giske.Transaksjonen er enstemmig godkjent av både Yaras og Terras styrer.Det uttalte målet for Yara er å styrke selskapets posisjon i det enorme amerikanske markedet.- Denne transaksjonen er en attraktiv mulighet for begge selskaper til å styrke sine posisjoner i USA. Yara og Terra passer perfekt sammen. Kombinasjonen vil gjøre Yara til den ledende global aktør i gjødselindustrien, sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International.Synergier Terra eier og operer seks nitrogenfabrikker i Nord-Amerika, og har 50 prosent eierandeler i samarbeidsselskaper i Trinidad og Storbritannia, det siste i partnerskap med Yara. Selskapet har omtrent 940 ansatte i USA og Canada.- Terras distribusjonssystem for ammoniakk og gjødsel i USA vil bli kombinert med Yaras global innkjøps- og optimaliseringsmuligheter, som verdens største produsent og selger av gjødsel og ammoniakk, sier Haslestad.Næringsministeren frykter likevel ikke at konkurransesituasjonen skal bli et problem.- Terra har først og fremst sin styrke i USA. Sammenslåingen vil gjøre selskapene sterkere globalt sett, sier han. (©NTB)

Nyheter
Børs