IGE blir gigant i Afrika

International Gold Exploration (IGE) kjøper opp diamantselskap i Afrika. Samtidig varsles det emisjon i selskapet.

Thomas Fellbom. Foto: Finansavisen
Børs

International Gold Exploration (IGE) har inngått avtale om kjøp av virksomheten til Pangea DiamondFields plc. De to selskapene vil samlet bli et betydelig lete- og gruveselskap med diamantressurser i tre afrikanske land, fremgår det av en børsmelding mandag morgen.Selgeren vil få oppgjør i om lag 495 millioner nye IGE-aksjer, som ved børsslutt torsdag tilsvarte en verdi på 282 millioner kroner.Det samlede selskapet blir et betydelig lete- og gruveselskap innen diamanter i Afrika, med til sammen ni diamantprosjekter i Angola, Sør-Afrika og Kongo. IGEs nye diamantportefølje vil kombinere ett prosjekt som allerede er i kommersiell drift (Angola), et annet prosjekt som er klart for kommersialisering (Angola) og et tredje prosjekt som forventes å nå kommersiell drift senere i år (Sør-Afrika).IGE har definert diamantleting og -utvinning som sitt hovedområde og selskapet har nå fire diamantprosjekter i Angola. Godkjenning fra landets myndigheter for salg av diamanter fra IGEs fremste prosjekt Luxinge ventes i nær fremtid.Pangea er engasjert i fem diamantprosjekter. Av disse er ett prosjekt i kommersiell drift kun 50 kilometer fra IGEs Luxingeprosjekt og har en månedlig produksjon på 2.000 karat. Produksjonen er i rask vekst. Selskapet har en bekreftet ressursbase på 8,4 millioner karat. Pangea er i dag notert på Londonbørsens AIM-marked.- Pangea representerer svært tung erfaring fra diamantleting og -utvinning samtidig som selskapet er godt plassert i Afrika. Sammenslåingen av de to selskapene gir oss en omfattende ressursbase og en raskt økende kontantstrøm fra diamantutvinning. I løpet av de neste 12 månedene forventer vi inntekter fra tre diamantprosjekter, sier IGEs toppsjef Tomas Fellbom.- IGE og Pangea passer svært godt sammen. Det samlede selskapet vil ha en godt balansert prosjektportefølje og tilstrekkelig kritisk masse til å bli en sentral spiller innen diamantutvinning i Afrika. Særlig vil vår virksomhet i Sør-Afrika bidra ytterligere til effektiv utnyttelse av IGEs ressurser i regionen, sier Boris Kamstra, administrerende direktør i Pangea, i meldingen.Pangeas ledergruppe fortsetter i IGE og vil utgjøre ledelsen i det kombinerte datterselskapet IGE Diamonds.Det utvidede IGE vil ha en bred aksjonærsammensetning med internasjonale institusjonelle investorer, Pangeas ledelse og et stort antall småaksjonærer. Etter at transaksjonen er gjennomført vil dagens Pangea-aksjonærer eie om lag 38,4 prosent av aksjene i IGE, som forblir notert på Oslo Børs.Verdivurderingen av de to selskapene er basert på en kombinasjon av markedsverdi og deres respektive ressursgrunnlag, inklusiv IGEs nikkelressurser i Rönnbäcken i Sverige. Det kombinerte selskapets brede produktportefølje og samlede ressursbase gjør det ifølge meldingen mulig for IGE å øke tempoet i utviklingen av sine ressurser. For å muliggjøre et høyere tempo vurderer IGE en kapitalutvidelse i form av en fortrinnsrettsemisjon.Se selskapets ledelse presentere oppkjøpet her. Se IGEs resultatfremleggelse live her fra klokken 09:30

Nyheter
Børs