Lei milliard-smell for REC

Et REC i krise har levert fæle tall osndag. - 2010 vil også bli utfordrende. Spesielt de to første kvartalene, sier Ole Enger. (Oppdateres fortløpende med stoff fra presentasjonen)

Konsernsjef Ole Enger i REC - Foto: Finansavisen
Børs

Sol-selskapet REC melder om et resultat etter skatt på -1.048 millioner kroner i 4. kvartal 2009, mot 1.112 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble -1.218 millioner kroner, sammenlignet med 1.581 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa ifølge TDN Finans et resultat før skatt på 13 millioner kroner.Driftsresultatet (EBIT) ble -1.364 millioner kroner, mot 696 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 183 millioner kroner.REC tok nedskrivninger på eiendom, fabrikker, utstyr og immaterielle eiendeler på 1.485 millioner kroner i fjerde kvartal, hovedsakelig knyttet til wafer mono-virksomheten, REC ScanModule og Sovello.- 2010 vil også bli utfordrende. Spesielt de to første kvartalene. Prisene er fortsatt under press, sa Ole Enger blant annet under åpningen av dagens resultatpresentasjon.EBITDA kom inn på 567 millioner kroner, mot 936 millioner kroner sist. Her var det ventet 659 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 2.676 millioner kroner, sammenlignet med 2.380 millioner kroner i 4. kvartal 2008. Analytikernes forventninger lå her på 2.549 millioner kroner.Selskapet melder at de ser betydelig lavere EBITDA i første kvartal 2010 enn i samme kvartal i fjor. Etter prisforhandlinger med flere kunder er RECs gjennomsnittelige waferpris nå rundt 20 prosent lavere enn i fjerde kvartal 2009.- Når det gjelder silisiumsfabrikkene ved Moses Lake mener vi at vi nå har kommet gjennom en vanskelig periode og går lysere tider i møte, med fullt fokus på det operasjonelle, sa Enger på presentasjonen og fortsatte:- Vi ser et stort potensial for forbedringer på kostnadssiden innen wafer-divisjonen, men med begrenset effekt i år.Ellers brukte Enger mye tid på å understreke at Singapore-prosjektet er i rute og at investeringskostnadene blir 3,15 milliarder kroner lavere enn planlagt. Dette kompenserer, i følge Enger, for kostnadsoverskridelsene i forbindelse med selskapets resterende investeringsprosjekter (Moses Lake, Herøya, Glomfjord).Her er rapporten fra REC.

Nyheter
Børs