Norge fortsatt viktig for Storebrand

- Vi ser fortsatt Norge som et vekstmarked.

Odd Arild Grefstad (tv), konserndirektør økonomi/finans i Storebrand i samtale med Nils Christian Øyen, finans analyst i First Securities etter presentasjonen av resultat 2. kvartal for Storebrand Foto: Berit Roald / SCANPIX
Børs

Storebrand leverte i dag et resultat omtrent på linje med analytikernes forventninger og aksjen svarer med å stige 2,5 prosent på Oslo Børs. Analytiker Tony Silverman i Standard and Poors mener resultatene forsvarer deres kjøpanbefaling på Storebrand og ser en bedret trend for selskapet.- Så langt har resultatene støttet opp om vårt syn om at volatiliteten i inntektene vil minke, at kapitalposisjonen vil bedres og at det underliggende resultatet vil støtte aksjens videre utvikling, sier Silverman til SIX News.Storebrand fikk et resultat før skatt på 496 millioner kroner i fjerde kvartal. På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 481 millioner kroner, ifølge et konsensusestimat fra SIX News blant ti analytikere.Salget i Sverige steg med seks prosent for året i et nedadgående marked, noe som indikerer at Storebrand kaprer markedsandeler. I Norge er det mer humpete, men salg av gruppepensjon i fjerde kvartal som vil regnskapsføres i første kvartal indikerer en markert oppgang i 2010, kommenterer Silverman.- Vi ser fortsatt Norge som et vekstmarked for Storebrands pensjon-produkter og en stabil markedsandel innen dette segmentet. Det er stor usikkerhet knyttet til hva som vil komme frem i EV-rapporten som slippes 3. mars. Til tross for skepsis knyttet til EV-rapporten tror vi likevel at resultatet kan gi god støttet til aksjen, skriver Silverman i en fersk analyse.Embedded value (EV) er en aktuariell beregning som måler verdien av et livsforsikringsselskap eksklusive verdiene av fremtidig nysalg. Verdien beregnes med utgangspunkt i en rekke forutsetninger knyttet til virksomheten, mikro- og makroøkonomiske forhold samt finansmarkedenes tilstand. Storebrand utgir en separat EV-rapport med detaljerte opplysninger som altså slippes 3. mars.Silverman har et kursmål på Storebrand på 47 kroner aksjen. Aksjen handles onsdag for 41,4 kroner.

Nyheter
Børs