Vinner ny kontrakt i Sverige

VA Syd Malmö har valgt Goodtech Environment AB på Åland til nytt prosjekt.

Foto: Goodtech
Børs

Ifølge en melding har VA Syd Malmö valgt Goodtech Environment AB på Åland som leverandør av prosessutstyr til ombygging av sandfang og dertil hørende lufting ved Sjölunda renseanlegg.Kontraktssummen er på 9,2 millioner svenske kroner og prosjektet skal være gjennomført i løpet av inneværende år.Kontrakten er underlagt normal klagefrist i henhold til svensk lov om offentlige anskaffelser.

Nyheter
Børs