Yara rett ned på nyheter

Oppkjøp og emisjon sendte Yara rett ned fra start.

Foto fra Yaras kvartalspresentasjon for tredje kvartal. Konsernsjef/CEO Jørgen Ole Haslestad i midten med Dag Tore Mo (Head of Market Intelligence) til høyre. Til venstre for Haslestad mot høyre: Trygve Faskvaag (Chief Legal Counsel) - Foto: Finansavisen
Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs åpner ned 0,19 prosent til 342. Det er omsatt verdipapirer for 227 millioner kroner i åpningen og styrkeforholdet mellom aksjer som stiger og faller i verdi er omtrent 2 til 1.Statoil stiger 0,3 prosent til 127,90 kroner fra start. Et fat nordsjøolje ble sist omsatt for 74,14 dollar.Crew stiger 15,9 prosent etter fredagens opptur, mens Biotec Pharmacon stiger 4,78 prosent. Petrolia Drilling faller 6,2 prosent, mens Artumas er ned 5,2 prosent.Alle dagens vinnere og tapere herYara Yara kjøper den amerikanske konkurrenten Terra Industries for 24,29 mrd. kroner. For å finansiere dette skal Yara hente inntil 14,8 milliarder kroner i en aksjeemisjon.Alt om oppkjøpet av Terra Industries- Yara legger stor vekt på det amerikanske markedet, og denne transaksjonen er en attraktiv mulighet for begge selskaper til å styrke sine posisjoner i USA. Yara og Terra passer perfekt sammen. Kombinasjonen vil gjøre Yara til den ledende global aktør i gjødselindustrien.Samtidig som Yara legger frem sine store oppkjøpsplaner, presenterte også selskapet meget gode kvartalstall. Yara hadde en bunnlinje på hele 1,42 milliarder kroner, mot forventninger på 338 millioner kroner.Den pene bunnlinjen skyldes i all hovedsak en positiv valutaeffekt og spesielle poster.Det er mye nyheter for aksjemarkedet å fordøye, som sender aksjen ned 5,8 prosent til 228,20 kroner.Songa Songa Offshore meldte før børsåpning om et resultat etter skatt på 54,6 millioner dollar i 4. kvartal 2009, mot 19,3 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 54 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 186 millioner dollar, sammenlignet med 127 millioner dollar i 4. kvartal 2009. Analytikernes forventninger lå her på 198 millioner dollar.Aksjen stiger 0,03 prosent til 29,80 kroner.

Nyheter
Børs