Yen klatrer på tall

Fortsetter positiv trend mot dollar.

Børsen i Tokyo. Foto: AP
Børs

Mandag er det tynt på makrofronten og Japan bidrar med stort sett dagens viktigste tall. Japan hadde en ikke sesongjustert driftsbalanse på 901 milliarder yen i desember, sammenlignet med et overskudd på 1.103 milliarder yen måneden før. Dette er noe under analytikernes forventninger på 937 milliarder yen.Japans eksport steg med 11,7 prosent i årstakt i desember, hvilket kan sammenlignes med en eksportnedgang på 7,0 prosent måneden før. Importen falt med 6,0 prosent i desember, etter en nedgang på 18,2 prosent i november.Yenen styrker seg mandag morgen med 0,75 yen til 89,365 yen mot dollaren. Dermed fortsetter yenen å styrke seg mot dollaren som har vært trenden i år. Mot kronen er yenen uendret på 0,067 kroner mot yenen. Ellers utvikler kronen seg noe blandet på morgenkvisten med marginale endringer på pluss og minussiden.

Nyheter
Børs