ABG: Schlumberger anker ikke

Schlumberger kommer ikke til å anke tingrettens avvisning av erstatningskravet mot ABG Sundal Collier.

Jan Petter Collier i ABG Sundal Collier - Foto: Scanpix

Schlumberger vil ikke anke Oslo Tingretts belsutning om at de ikke har rett på kompensasjon fra ABG Sundal Collier.ABG mottok en melding om dette i går. I tillegg fikk de vite at Eastern Echo Holding vil betale det utestående beløpet etter voldgiftdommen.