Acta: Over 80 prosent akseptgrad

Aca melder om akseptgrad på over 80 prosent i forbindelse med Kaupthing-tilbud.

Geir Inge Solberg, konsernsjef i Acta - Foto: Finansavisen

11. februar meldte Acta Kapitalforvaltning at man hadde kommet frem til enighet med Kaupthing Bank vedrørende de obligasjonene som Acta formidlet til sine kunder i 2006/2007, der Lehman Brothers var emittent.I en melding onsdag vises det til børsmeldingen i februar vedrørende Kaupthing Banks tilbud til Actas kunder.Kaupthing har ved akseptfristens utløp i dag 10. mars oppnådd en akseptgrad på over 80 prosent fra kundene som har fått tilbudet. Kundene som har akseptert tilbudet har lånt cirka én milliard svenske kroner av Kaupthing av totalt utestående lån på cirka 1,2 milliarder svenske kroner. Som en konsekvens av aksepten av tilbudet, vil disse kundene samlet innbetale om lag 600 millioner svenske kroner til Kaupthing.- En overveldende majoritet av de berørte kundene har allerede akseptert tilbudet. Av respekt for dem som har gitt tilbakemelding og som har vært urolige for om akseptene rekker frem i tide, har Kaupthing i dialog med Acta valgt å forlenge fristen til 15.mars, sier konsernsjef Geir Inge Solberg i Acta i meldingen.