Aksjetips fra DnB NOR Markets

- Selg eller tegn bevis, er rådet fra DnB NOR Markets i forbindelse med emisjonen i Sparebank 1 SMN.

DnB NOR Markets - Foto: Scanpix

Tegningsperioden i fortrinnsrettighetsemisjonen i Sparebank 1 SMN startet i går og løper til 25. mars. Tegningsrettigheter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse. DnB Nor anbefaler derfor aksjonærene å selge eller tegne nye beviser før fristen.- Vi anbefaler derfor sterkt at eierne tar aktivt stilling til om de vil tegne nye egenkapitalbevis eller selge tegningsrettighetene, skriver DnB Nor Markets i dagens morgenrapport.For hvert egenkapitalbevis eiet 4. mars mottar eierne 0,36 tegningsrettigheter og for hver fulle tegningsrett har de rett til å kjøpe ett nytt egenkapitalbevis til 33 kroner. Kursen for Sparebanken er i morgentimene på 45,3 kroner og det innebærer at det ligger verdier i disse tegningsrettighetene.Investorene må også selv sørge for å følge opp at tegningen av nye egenkapitalbevis eller salget av tegningsrettighetene blir gjennomført, understreker meglerhuset.