Analytiker: Kjøp disse aksjene

Analytiker snakker om mulig trigger, positive overraskelser, underpriset aksje og hyggelig oppside.

Stig Myrseth

I dagens morgenrapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Telenor (79,85) - Fairmex-avklaring mulig trigger. 24. mars vil den føderale domstolen i Tyumen behandle Telenors anke relatert til tapet av eierandelen i Vimpelcom. Telenor mener den reelle motparten i saken har vært Alfa Group. På bakgrunn av fredsavtalen mellom Alfa Group og Telenor som ble inngått våren 2009, tror vi domstolen vil avlegge dom i favør Telenor. Telenor genererer solide kontantstrømmer i hjemmemarkedene og har god eksponering mot fremvoksende økonomier. Vi tror videre at selskapets guiding for 2010 er noe konservativ og at sannsynligheten er ganske høy for at selskapet vil overraske positivt.• Sevan (9,28) - fortsatt hyggelig oppside. DCF blinker Sevan ut som en av de mest underprisede oljeservice-aksjene på Oslo Børs. DCF forutsatt ny kontrakt for FPSO-fartøyet Voyager men eksklusiv nye prosjekter tilsier en aksjekurs på 14,0. Med bakgrunn i markedsforhold i gradvis bedring og positive signaler på Q4-presentasjonen venter vi at Sevan inngår en ny kontrakt for Voyager i løpet av de nærmeste månedene. Enheten blir ledig for oppdrag i tredje kvartal.