Analytiker: Kjøp, kjøp og kjøp

Analytiker Fredrik Tyvand venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

Foto: Finansavisen

I dagens rapport fra Investtech beskrives Golden Ocean, Funcom og Sparebanken Nord Norge som kjøpskandidater.- Golden Ocean Group Limited viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen, rundt 9,80 kroner. Aksjen har også god støtte ved 9,40 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. På kort sikt gav aksjen kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon da den gikk over 10,90 kroner. Videre oppgang til 12,70 kroner eller mer er signalisert. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Tyvand.- Funcom har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som signaliserer en sterkere stigningstakt. I tillegg er volumbalansen positiv. Dette betyr at omsetningen er høy på dager med oppgang og lavere på dager med nedgang, noe som styrker aksjen på kort sikt. Aksjen har i tillegg nylig brutt motstanden ved 5,60 kroner, og har nå støtte ved dette nivået ved en reaksjon tilbake. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Sparebanken Nord Norge ligger i en stigende trendkanal på kort og mellomlang sikt, noe som indikerer videre kursoppgang. I tillegg har egenkapitalbeviset nylig gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon, og videre oppgang til 121 kroner eller mer er signalisert. På mellomlang sikt ligger kursen nå ved gulvet i trendkanalen, og dagens kursnivå kan således være en god inngangskurs. Ved en reaksjon tilbake har aksjen har støtte rundt 108 kroner. Egenkapitalbeviset er nøytralt på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, avslutter analytikeren.