Betalingsutsettelse i NOF

Northern Offshore har vært i dialog med sine långivere angående et lån på 300 millioner dollar.

Foto: Scanpix

Northern Offshore sier det har fremforhandlet et tillegg med sine långivere i et lån på 300 millioner dollar. Tillegget gjør at Northern Offshore slipper med å betale 67,5 millioner dollar i stedet for 97,5 millioner dollar på opprinnelig forfallsdato.Den utvidede betalingsperioden for 30 millioner dollar må ikke skje senere enn 14. mai 2010. Renten på den utvidede betalingen oppgis til LIBOR på 3,5 prosentpoeng.