Dette skjer i dag - hvordan går det med AS Norge?

Onsdag 10. mars får man en pekepinn på hvordan den økonomiske utviklingen er her hjemme. Her er alle dagens hendelser.

En trader på NYSE - Foto: Scanpix

Onsdag 10. mars kan blant annet by på viktige makrotall fra Tyskland og Kina, samt et lite knippe ny statistikk fra her hjemme.I tillegg tikker det inn statistikk for nye boliglånssøknader i USA.Her er alle dagens hendelser:Makrotall- og nyheter: - Kina: Handelsbalanse februar- Tyskland: Handelsbalanse januar kl 08:00- Tyskland: KPI endelig februar kl 08:00- Frankrike: Industriproduksjon januar kl 08:45- Sverige: Industriproduksjon januar kl 09:30- Norge: KPI februar kl 10:00- Norge: PPI februar kl 10:00- UK: Industriproduksjon januar kl 10:30- USA: Nye boliglånssøknader (MBA) uketall kl 13:00- Norge: KPIXE kl 14:00- USA: Engroslagre kl 16:00Få også med deg Market Watch sin eminente finanskalender her!Utenlandske:- TurkcellAnnet:- Månedlig rapport om verdens kornmarked fra Det amerikanske landbruksdepartementet (USDA), kl 14:30- Norges Bank annonserer statskasseveksel kl 12.00- SSB: Byggekostnadsindeks for februar kl 10.00- SSB: Eksport av laks kl 10.00