Direktører tildelt aksjer

Primærinnsidere i Norwegian Property er tildelt aksjer.

Adm. dir. i Norwegian Property, Olav Line - Foto: Finansavisen

Ifølge en melding er administrerende direktør Olav Line - i forbindelse med den rettede emisjonen - blitt tildelt 54.000 aksjer i Norwegian Property.Les også: Henter inn 544 millioner kronerLine har 62.000 aksjer i selskapet etter transaksjonen.Finansdirektør Svein Hov Skjelle er tildelt 34.000 aksjer i Norwegian Property, og har 34.000 aksjer etter transaksjonen.Tegningskursen er på 12 kroner.