DnB NOR sikre på rentedommen

Etter gårsdagens rapport er DnB NOR ikke i tvil om hva Gjedrem gjør i mai.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem - Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Undersøkelsen fra Regionalt nettverk som ble publisert torsdag viser at bedriftene venter i snitt en produksjonsvekst de neste seks månedene på 0,77 prosent i februar mot 0,61 prosent i november i fjor. De siste tre månedene viser februardata at produksjonsveksten har vært på 0,3 prosent, mot 0,6 prosent i november.De siste tre månedene har veksten i produksjonen vært størst innen eksportindustrien og næringsrettet tjenesteyting. Leverandørbedriftene i oljenæringen og kontaktene i bygg og anlegg rapporterer om den svakeste utviklingen.- Samlet produksjonsvekst er fortsatt marginalt positiv, men har avtatt siden forrige rapport i november. Det forventes at produksjonen totalt sett tar seg noe opp fremover. Etter en oppgang i fjor høst meldes det nå om fall i produksjonen i den delen av industrien som retter seg mot hjemmemarkedet. Produksjonsfallet i bygg- og anleggssektoren har tiltatt, mens bildet er lysere i eksportsektoren der produksjonen øker i en raskere takt. Produksjonen i oljeleverandørnæringen faller fortsatt, skriver Kjersti Haugeland i DnB NOR Markets i en morgenrapport.Det var forholdsvis stille i valutamarkedet i går etter rapporten ble lagt frem. Rapporten er langt mer nyansert og komplisert enn et enkelt makrotall. Derimot brukes rapporten som en indikator for Norges Banks rentebeslutning. Dollaren har svekket seg betydelig mot krona fredag.- Samlet sett gir rapporten et bilde av at norsk økonomi er i gradvis bedring, men oppsvinget er svakt og det er lite press på ressursene. I alt gjør rapporten oss mer sikre på at Norges Bank vil holde renten uendret på møtet 24. mars, konkluderer Haugeland.