Giske gir SAS' milliard-lån tommel opp

Næringsminister Trond Giske og regjeringen er positive til at kriserammede SAS etablerer et konvertibelt obligasjonslån på inntil 2 milliarder kroner.

Næringsminister Trond Giske og regjeringen er positive til at SAS etablerer et konvertibelt obligasjonslån på inntil 2 milliarder kroner.Giske & Co. har nå bedt Stortinget om fullmakt til å stemme for SAS-styrets forslag om dette lånet.- Jeg synes det er fornuftig at styret gis fleksible muligheter til å oppnå en langsiktig refinansiering av lånene som forfaller i år. En slik refinansiering er et klart vilkår for at staten skal kunne delta i emisjonen senere i vår, sier nærings- og handelsminister Trond Giske i en kommentar.Regjeringen opplyser imidlertid at de kun kommer til å stemme for forslaget dersom styresmaktene i Sverige og Danmark gjør det samme.