Gjensidige børsnoteres

Gjensidige Forsikring BA blir til ASA.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige - Foto: Berit Roald / Scanpix

Styret i Gjensidige Forsikring BA anbefaler generalforsamlingen å vedta omdanning av selskapet til aksjeselskap (ASA). Bakgrunnen for denne anbefalingen er ny lovgivning som har åpnet for å samle kundenes eierskap i en finansstiftelse. Samtidig ber styret administrasjonen om å starte forberedelsene til en børsnotering av selskapet i løpet av 2. halvår 2010, heter det i en pressemelding fra Gjensidige.Selskapet har utredet om kundenes eierskap i Gjensidige Forsikring skal samles i en finansstiftelse. Modellen som har vært utredet innebærer at Gjensidigestiftelsen omdannes til en finansstiftelse, og den forutsetter også at Gjensidige Forsikring omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Alle aksjene vil i første omgang bli eiet av finansstiftelsen. Ved en fremtidig børsnotering vil stiftelsen selge en andel av aksjene i markedet. Dette vil trolig skje i løpet av 2. halvår 2010, under forutsetning av at situasjonen i aksjemarkedet er tilfredsstillende.Da det nye lovverket falt på plass var det naturlig å utrede en finansstiftelsesmodell for å vurdere om den kan bidra til å styrke kundestyringen av virksomheten. Kundene vil med ny modell fortsatt være en betydelig og langsiktig eier i Gjensidige, og dette vil innebære en tydeligere styringsstruktur som er enklere å forstå.Dersom Gjensidigestiftelsen omdannes til en finansstiftelse vil den videreføre både gavevirksomheten og utøvelsen av kundenes eierskap. Inntekter fra salg av aksjer ved en fremtidig børsnotering vil bli liggende i stiftelsen. Aksjeutbytte fra Gjensidige Forsikring vil kunne kanaliseres videre som individuelt utbytte til kundene, slik at ordningen med utbytte til kundene fortsetter som i dag.Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring BA behandler spørsmålet om omdanning av selskapet til et allmennaksjeselskap (ASA) 23. april i år. Generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen vil behandle omdanning til finansstiftelse samme dag.