Innsidere laster opp med aksjer

En rekke innsidere, med konsernsjef Øyvind Isaksen i spissen, laster opp med aksjer i Q-Free.

Sjefen i Q-Free, Øyvind Isaksen - Foto: Selskapet

Konsernsjef Øyvind Isaksen har i dag kjøpt 19.500 QFR-aksjer til en gjennomsnittskurs på 20,29 kroner. Ny beholdning er 91.989 aksjer og 675.000 aksjeopsjoner.Finansdirektør Roar Østbø har i dag kjøpt 10.000 QFR-aksjer til en gjennomsnittskurs på 20,25 kroner. Ny beholdning er 47.000 aksjer og 150.000 aksjeopsjoner.VP Operations Marianne Sandal har i dag kjøpt 5.000 QFR-aksjer til en gjennomsnittskurs på 20,20 kroner. Ny beholdning er 17.000 aksjer og 150.000 aksjeopsjoner.Videre har VP Sales Per Ecker, VP R&D Hans Christian Bolstad, VP Business Development Steinar Furan og HR Manager Stein-Tore Nybrodahl kjøpt mellom 1.500 og 2.500 aksjer i selskapet.